Wartość nie do przecenienia

W gminie Tarnowo Podgórne funkcjonuje około 5000 podmiotów gospodarczych. To 5000 historii do opowiedzenia o początkach, problemach i sukcesach. Tym bogactwem wiedzy i doświadczeń można i trzeba się dzielić. Aby słusznie chwalić sukcesy, wskazywać dobre praktyki, pokazywać mechanizmy i strategie doprowadzające do określonych efektów. Przy tak wielkiej liczbie przedsiębiorców nie jest łatwo doprowadzić do sytuacji, by wszyscy mogli poznawać się osobiście, dowiadywać się o kolejnych etapach rozwoju firm, śledzić kariery.

Dlatego to zadanie będzie od teraz wypełniać magazyn dla przedsiębiorców „Miejsce biznesu. Tarnowo Podgórne”. To dowód uznania dla dużej roli przedsiębiorców w rozwoju gminy, docenienie różnorodności – harmonijnie współegzystują tutaj firmy polskie i zagraniczne, podmioty mniejsze i większe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecne częste jubileusze firm – 25-lecie działalności – splatają się z ćwierćwieczem samorządu terytorialnego. W Tarnowie Podgórnym widać, jak procentuje z korzyścią dla obu stron współpraca, przejawiająca się we wspólnym organizowaniu konferencji, realizacji projektów, promocji inicjatyw. Magazyn „Miejsce biznesu. Tarnowo Podgórne” będzie promował wszelkie projekty współpracy między przedsiębiorcami, działania Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz inicjatywy firm, które służą lokalnej społeczności.

Zapraszamy do lektury!